Единство — Енциклопедія Сучасної України

Единство

«ЕДИ́НСТВО» Засн. у червні 1999 Регіон. Федерацією профспілок Луган. обл. Виходить щотижня, статті друкує укр. і рос. мовами; на- клад 5330 прим. Розповсюджується на тер. Луганщини. Висвітлює проблеми вугіл. пром-сті, мед. галузі, соц. сфери, спорту, економіки, освіти, розвитку області, діяльність профспілк. орг-цій тощо. Темат. сторінки: «Профсоюзная жизнь», «Профсоюзная панорама», «Профсою- зы и общество», «Общество», «Закрывая номер». Гол. ред. – Н. Юришева (від 2006).

Д. М. Жураковський

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Д. М. Жураковський . Единство // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17557 (дата звернення: 20.10.2021)