Емпатія — Енциклопедія Сучасної України

Емпатія

ЕМПА́ТІЯ (англ. empathy – співчуття, співпереживання) – здатність людини розуміти почуття, потреби інших. Нині її трактують також як чутливе сприйняття події, природи, мист-ва; афектив. зв'язок з іншими, відчуття стану ін. особи чи групи; властивість (рису) психотерапевта. Термін запропонував амер. психолог Е.-Б. Тітченер. У сх. філософії її розуміють як служіння ін. людям, духов. і морал. ідеал, у зх. – прототипом сучас. поняття «Е.» був термін «симпатія», що в трактуванні стоїків означав духовну спорідненість, співчуття один одному. Е. передбачає переживання суб'єктом почуттів, властивих певній особі, шляхом ототожнення себе з нею. Розрізняють емоц. (в основі – механізм проекції й наслідування мотор. і афектив. реакцій ін. особи), когнітивну (базується на інтелект. процесах – порівнянні, аналогії тощо), предикативну (здатність передбачати афективні реакції особи в конкрет. умовах) Е. Уміння сприймати почуття ін. людини як власні, здатність до емоц. відгуку є необхід. компонентами спілкування, важливим засобом пізнання людини людиною. Е. сприяє успіху в профес. діяльності психологів, педагогів, лікарів, юристів, журналістів. Вивчають її переважно в контексті неблагополуччя, оскільки в міжособистіс. стосунках співпереживання радості зустрічається значно рідше, ніж співчуття. У християн. етиці синонімом Е. є милосердя, або любов до ближнього.

Літ.: Виговська Л. П. Емпатія як специфічна форма відображення об'єктивної реальності // Аналіт. розробки, пропозиції наук. та практ. працівників НДІ «Проблеми людини». Т. 16. Духовність як основа консолідації сусп-ва. К., 1999; Козяревич Л. В. Емпатія як один з факторів успішного перебігу комунікації // Наука і сучасність. К., 2003. Т. 36; Баранова Н. О. Емпатія як психологічна складова професійного самовизначення // Актуал. проблеми практ. психології. Хн., 2007; Хомік В. С. Емпатія та децентрація: досвід теоретичного осмислення та емпіричних досліджень // Практ. психологія та соц. робота. 2007. № 10; Журавльова Л. П. Психологія емпатії. Ж., 2007.

М. А. Андрейчин, А. М. Гудима


Покликання на статтю