Енергоатом національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) — Енциклопедія Сучасної України

Енергоатом національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК)

«ЕНЕРГОА́ТОМ» Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) Підпорядк. Мін-ву палива та енергетики України. Засн. 1996. Відокремлені підрозділи: Запорізька (6 енергоблоків з ти- пом реактора ВВЕР-1000/320), Южно-Українська (3 енергоблоки – ВВЕР-1000/302, ВВЕР-1000/338, ВВЕР-1000/320), Рівненська (4 енергоблоки: 2 – ВВЕР-440/213, 2 – ВВЕР-1000/ 320), Хмельницька (2 енергоблоки – ВВЕР-1000/320) АЕС; «Атомремонтсервіс», «Атомкомплект», «Атоменергомаш», наук.-тех. та аварійно-тех. центри, упр. справами. На НАЕК покладено функції експлуатуючої орг-ції, що відповідає за безпеку АЕС України. Вона здійснює спорудження нових і реконструкцію діючих енергопотужностей, постачання свіжого та вивезення відпрацьов. ядер. палива, займається створенням нац. інфраструктури поводження з опроміненим ядер. паливом, фіз. захистом об'єктів атом. енергетики, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців галузі. Видає ж. «Енергоатом України». Президент – Ю. Недашковський (від 2008).

І. В. Заєць, Ю. В. Шайда

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
І. В. Заєць, Ю. В. Шайда . Енергоатом національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17892 (дата звернення: 25.10.2021)