Кравець Володимир Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Кравець Володимир Йосипович

КРАВЕ́ЦЬ Володимир Йосипович (23. 07. 1935, Херсон) – архітектор, художник театру. Д-р арх-ри (1995), проф. (1993). Чл.-кор. Укр. акаде­мії арх-ри (1995). Чл. НСХУ (1968). Засл. арх. України (2002). Закін. Харків. худож. ін-т (1963; викл. Б. Косарев, Д. Овчаренко, С. Со­лодовник, Є. Єгоров). Пра­цював 1963–65 у Харків. театрі ля­льок ім. Н. Крупської; від 1965 – у Харків. тех. ун-ті буд-ва та арх-ри: від 1995 – зав. каф. образотвор. та декор. мист-ва. Наук. дослідж. у галузі матем. моделювання зо­рового комфорту, архіт. компози­ції та колористики. Серед реаліз. проектів – мікрорайони № 2 і 3 у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. (поч. 1970-х рр.), УРГАЛ-2 на БАМі (1976–77), житл. масиви у м. Старий Оскол Бєлгород. обл. (РФ, поч. 1980-х рр.). Створює пей­зажі, портрети. Оформив по­над 60 вистав у театрах Харкова, Києва, Москви. Учасник всеукр., всесоюз. та міжнар. мист. ви­ста­вок від 1964. Персон. – у Києві (1964), Харкові (1989, 2008). Тво­­ри зберігаються у музеях Києва, Харкова.

Пр.: Інформація в композиції. Х., 1963; Колористическое формообразование в архитектуре. Х., 1967; Основи архітек­турної композиції та проектування: Під­руч. К., 1976 (спів­авт.); Флористическое направление в органической архитектуре (симметрия в природе и архитектуре) // Сучасні проблеми арх-ри та містобудування: Зб. наук. пр. К., 2008. № 19 (спів­авт.); Гармонические прин­ципы формирования светотональной палитры в станковой живописи // Традиції та новації у вищій архіт.-худож. освіті: Зб. наук. пр. Х., 2009. № 6 (спів­авт.).

Д. Ф. Гончаренко


Покликання на статтю