Жук Адам Купріянович — Енциклопедія Сучасної України

Жук Адам Купріянович

ЖУК Адам Купріянович (20. 10. 1924, с. Ботвинівка Христинів. р-ну, нині Черкас. обл. – 22. 02. 2005, Київ) – мистецтвознавець. Канд. мистецтвознавства (1964). Чл. НСХУ (1974), НСМНМУ (1991). Закін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1955). Працював 1956–58 художником шовкоткац. ф-ки (м. Ленінабад, нині Худжанд, Таджикистан); 1958–86 – в ІМФЕ АН УРСР (Київ): ст. н. с. відділу образотвор. мист-ва; 1991–99 – викл. Київ. худож.-пром. технікуму. Автор монографій «Українські народні килими (XVII – XX ст.)» (1966), «Український радянський килим» (1973), «Сучасні українські художні тканини» (1985), брошури «Традиції килимарства на Україні» (1982; усі – Київ); а також статей «Тканини» // «Історія українського мистецтва» (К., 1968, т. 6); «Визначний осередок народних художніх промислів» // «Образотворче мистецтво», 1976, № 1; «Творчі пошуки художників вибивних тканин на Україні» // «Мистецтво і сучасність» (К., 1980), «Гобелен» // «Декоративно-прикладное искусство Украинской ССР» (Москва, 1982), «Образ Тараса Шевченка в народному декоративному мистецтві» // «Народна творчість та етнографія», 1983, № 2; «Регіональні художньо-стильові особливості українського килима» // «Художні промисли: теорія і практика» (К., 1985), «Немеркнучі гобелени Литовченків» // «Вечірній Київ», 1997, 22 лют.

В. А. Щербак

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
В. А. Щербак . Жук Адам Купріянович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18265 (дата звернення: 10.05.2021)