Жуков Анатолій Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Жуков Анатолій Борисович

ЖУ́КОВ Анатолій Борисович (24. 07 (06. 08). 1901, Харків – 22. 09. 1979, Москва) – фахівець у галузі лісівництва. Канд. с.-г. (1936), д-р біол. (1948) н., акад. АН СРСР (1966). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. ін-т с. госп-ва і лісівництва (1923). У 1923–28 – на Тростянец. ліс. дослід. станції (нині Сум. обл.) та викл. Тростянец. ліс. профшколи; 1928–30 – на Центр. ліс. дослід. станції УСРР (побл. Харкова); 1930–38 – заст. дир. з наук. роботи, зав. сектору ліс. госп-ва Укр. НДІ ліс. госп-ва і агролісомеліорації (Харків); 1938–42 – заст. дир. з наук. роботи Білорус. НДІ ліс. госп-ва та викл. Білорус. лісотех. ін-ту (обидва – Гомель); 1942–58 – заст. дир. ВНДІ ліс. госп-ва (м. Пушкіно Моск. обл.); 1958 у м. Красноярськ (РФ) організував і відтоді очолював Ін-т лісу й деревини Сибір. відділ. АН СРСР. Відп. ред. ж. «Лесоведение». Наук. дослідж. у галузях гідрології і кліматології, мікробіології й біохімії, типології і ресурсознавства. Вивчав питання відновлення, агротехніки вирощування дібров. лісів і держ. ліс. смуг пром. значення, зокрема в Україні. Розробив метод спеціалізації ліс. госп-ва, заходи підвищення продуктивності лісів СРСР; під його кер-вом створ. низку типів ліс. культур.

Пр.: Рубки ухода в дубравах водоохранной зоны // В защиту леса. 1938. № 1; Изменение формы ствола и кроны под влиянием изреживания полога // Лес. хоз-во. 1939. № 4; Дубравы УССР и способы их восстановления. Т. 1. Москва; Ленинград, 1949; Проблемы дубравного хозяйства в СССР // Вопр. лесоведения и лесоводства. Москва, 1954.

Літ.: Липшиц.

С. А. Генсірук


Покликання на статтю