Журнал Бібліотеки Академії наук УРСР — Енциклопедія Сучасної України

Журнал Бібліотеки Академії наук УРСР

«ЖУРНА́Л БІБЛІОТЕ́КИ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К УРСР» Виходив укр. мовою 1946–47 у Києві (усього 3 номери; наклад 40 прим.). Друкував статті про наук.-бібліогр. та бібліотечну діяльність, матеріал. становище б-ки. Рубрики: «Критика і бібліографія», «Хроніка», «Видавнича діяльність». Серед авторів – М. Булавицька, Я. Дашкевич, К. Дзюбенко, Г. Плеський, М. Шеліхова. Відп. ред. – Ю. Меженко.

Н. Г. Солонська


Покликання на статтю