Жученко Володимир Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Жученко Володимир Семенович

ЖУЧЕ́НКО Володимир Семенович (25. 12. 1923, с. Келебердівка, нині Полтав. р-ну Полтав. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1974), проф. (1976). Закін. Київ. ун-т (1948), де й працював (1951–60): у 1954–58 – зав. каф. історії нар. госп-ва та екон. думки; 1960–69 – декан заг.-наук. ф-ту й ф-ту екон. праці та матеріал.-тех. постачання Київ. ін-ту нар. госп-ва; 1969–75 – заст. дир. з наук. ро-боти й зав. відділу історії екон. думки України Ін-ту економіки АН УРСР (Київ); 1975–92 – зав. каф. політекономії, одночасно 1978–86 – проректор з навч. роботи Полтав. пед. ін-ту; від 1992 – проф. каф. екон. теорії Полтав. ун-ту спожив. кооперації України. Досліджує проблеми історії розвитку екон. науки в Україні, зокрема соц.-екон. програми народників, історіографію екон. науки рад. періоду.

Пр.: Критика буржуазної реформістської теорії «другої промислової революції». К., 1964; Соціально-економічні програми революційного народництва в Україні. К., 1969; Становление и развитие советской экономической науки в Украинской ССР. К., 1983 (співавт.); Проблеми економічної історії України у працях М. С. Грушевського // Наук. вісн. Полтав. кооп. ін-ту. Сер. Екон. науки. 2000. № 1 (співавт.).

Літ.: Яковенко Л. І. Відомий вітчизняний вчений-економіст // Істор. пам'ять: Наук. зб. П., 2004. № 1.

І. А. Маркіна, Н. М. Гармаш


Покликання на статтю