Ебіч Юрій Рахмієльович — Енциклопедія Сучасної України

Ебіч Юрій Рахмієльович

Е́БІЧ Юрій Рахмієльович (27. 01. 1943, м. Івдель Свердлов. обл., РФ) – хімік. Д-р хім. н. (1992), проф. (1995). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1967), де відтоді й працює (нині Укр. хім.-технол. ун-т): від 1993 – проф. каф. хімії та технології переробки еластомерів. Осн. наук. дослідж. у галузі фізико-хімії еластомер. олігомер. композицій. Від 1998 – відп. секр. ж. «Вопросы химии и химической технологии».

Пр.: Исследование структуры смольных вулканизаторов низкомолекулярного карбоксилсодержащего полибутадиена // УХЖ. 1989. Т. 55, № 8; Особенности структуры композиций ПДИ-3а+олигоэфиракрилаты // Пластичес. массы. 1990. № 7; Композиции на основе сополимеров бутадиена, акрилонитрила и эфира метакриловой кислоты // Каучук и резина. 2003. № 3; Еластифіковані олігомерними каучуками анаеробні клейові композиції на основі комбінацій естеракрилатів // Вопр. химии и хим. технологии. 2008. № 5 (співавт.).

Ю. М. Ващенко

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Ю. М. Ващенко . Ебіч Юрій Рахмієльович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18574 (дата звернення: 20.10.2021)