Ейдельман Фрейда Мордківна — Енциклопедія Сучасної України

Ейдельман Фрейда Мордківна

Е́ЙДЕЛЬМАН Фрейда Мордківна (25. 08. 1922, м-ко Фастів, нині місто Київ. обл. – 13. 10. 1975, Київ) – лікар. Д-р мед. н. (1971). Закін. Київ. ун-т (1944). Працювала у Київ. мед. ін-ті (1952–55); в Ін-ті фізіології АН УРСР (1955–67); від 1967 – в Ін-ті проблем онкології АН УРСР (нині Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ; обидва – Київ): ст. н. с. (1971–75). Вивчала обмін гістаміну при різних формах патології шлунка.

Пр.: Про механізм зв’язування гістаміну білками сироватки крові // ФЖ. 1967. № 5; Влияние атропина на активность гистидиндекарбоксилазы сыворотки крови у больных язвенной болезнью // ВД. 1968. № 10; Обмен гистамина при хроническом гастрите и раке желудка // ТА. 1969. Т. 41, № 5; Гистаминообразование у больных язвенной болезнью и хроническим гастритом и его изменения под влиянием лечения // Там само. 1971. Т. 43, № 6.

С. Д. Шербан

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
С. Д. Шербан . Ейдельман Фрейда Мордківна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18621 (дата звернення: 19.10.2021)