Ейнгорн Віталій Осипович — Енциклопедія Сучасної України

Ейнгорн Віталій Осипович

ЕЙНГО́РН Віталій Осипович (Эйнгорн Виталий Осипович; 21. 08. 1862, Мінськ – 14. 09. 1947, Москва) – російський історик, джерелознавець, архівіст. Д-р істор. н. (1942, без захисту дис.). Закін. С.-Петербур. істор.-філол. ін-т (1884). Відтоді вчителював у м. Нижній Новгород (Росія) і Москві; 1920–25 працював у губерн. упр. архів. справами Нижнього Новгорода, 1925–39 – Архіві революції та зовн. політики (Москва). Як фахівець з історії України входив до складу комісії при Центр. архіві РСФРР для розгляду питань, пов’язаних із поверненням архів. документів до УСРР. Водночас від 1932 – у Держ. б-ці СРСР (Москва): 1940–44 – нач. заг. архіву. Більшість наук. праць, написаних на архів. матеріалі, висвітлює різноманітні питання історії України. Вперше ввів у наук. обіг великий комплекс джерел з архівів Києва, Чернігова, Харкова; дослідив дипломат. і культурні зв’язки України та Росії; у роботах використав переписні книги Стародуб., Черніг. й знач. частини Ніжин. полків як найінформативніших щодо характеристики економіки та політ. становища України у 17 ст. Також вивчав історію нар. освіти у Росії.

Пр.: Книги кіевской и львовской печати въ Москвѣ въ третью четверть 17 вѣка // Книговедение. 1894. № 9–10; Рѣчи произнесенныя Іоанникіемъ Галятовскимъ въ Москвѣ въ 1670 // Чтенія в Император. об-ве исторіи и древностей российскихъ. 1895. Кн. 4; О малороссійскихъ переписныхъ книгахъ 1666 г. Москва, 1895; Пребываніе въ Москвѣ Іонникія Галятовскаго въ 1670 году // Журн. Мин-ва нар. просвѣщенія. 1896. Кн. 9; Дипломатическія сношенія московскаго правительства съ правобережною Малороссіей въ 1673 году // Там само. 1898. Кн. 5; Очерки изъ исторіи Малороссіи въ 17 в. Москва, 1899; Къ исторіи иноземцевъ въ Старой Малороссіи. Москва, 1908; Опись Полтавского полку на реке Ореле (1731). Москва, 1909.

Літ.: А. Л. «О малороссійскихъ переписныхъ книгахъ 1666 г.» Вит. Эйнгорна. М., 1895 // КС. 1897. № 4; Митрофанов М. В. Й. Ейнгорн – історик і архівіст // Наук.-інформ. бюл. Архів. упр. УРСР. 1965. № 2; Войцехівська І. Історик, джерелознавець, архівіст // Істор. календар 2002. К., 2002; Її ж. Фрагмент з дипломатичних студій Віталія Ейнгорна // Україна дипломат.: Наук. щоріч. К., 2003. Вип. 3.

І. Н. Войцехівська

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
І. Н. Войцехівська . Ейнгорн Віталій Осипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18628 (дата звернення: 20.10.2021)