Ейнор Ольгерд Леонардович — Енциклопедія Сучасної України

Ейнор Ольгерд Леонардович

ЕЙНО́Р Ольгерд Леонардович (13(26). 05. 1908, Полтава – 09. 12. 1991, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1946), проф. (1950). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург, 1930). Працював 1930–31 у Вугіл. ін-ті Гол. геол.-розв. упр. (Ленінград); 1931–36 – в Урал. геол. упр. (м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ); 1936–41 – в Арктич. НДІ Гол. упр. Пн. мор. транспорту при РНК СРСР (Ленінград); 1941–44 – у Печор. геол. експедиції «Воркутвугілля»; 1944–49 – у Всесоюз. н.-д. геол. ін-ті (Ленінград). 1949–50 – зав. палеонтол. кабінету Пд.-казахстан. геол. упр. (Алма-Ата, нині Алмати). 1950–76 – зав. каф. заг. та істор. геології, 1976–84 – проф. каф. регіон. геології та палеонтології, 1984–88 – каф. заг. та істор. геології Київ. ун-ту. Займався проблемами палеонтології, стратиграфії, палеогеографії та палеобіогеографії, тектоніки. Виконував геол. картування на Уралі, у Печор. бас., Арктиці, Сибіру, вивчав стратиграфію та брахіоподи верх. палеозою СРСР. 1930 виявив пром. пласти кам’яного вугілля на Уралі (Грем’ячин. родовище). При Київ. ун-ті організував Казахстан. (1952), Приазов. (1962), Придністров. (1964), Пд.-Урал. (1969) експедиції. Визнаний фахівець з питань стратиграфії кам’яновугіл. системи.

Пр.: Исследование по стратиграфии восточной окраины Урало-Волжской нафтогазоносной области (Горная Башкирия). Москва, 1958; Основы геологии СССР. К., 1960. Ч. 1; 1964. Ч. 2; Атлас палеогеографических карт СССР. Каменноугольный период. К., 1965 (співавт.); Об основном планетарном подразделении каменноугольной системы // ГЖ. 1988. № 6; Николай Иванович Андрусов. К., 1990; The carboniferous of the World. Т. 3. The former USSR. Madrid, 1996 (співавт.).

Літ.: Гриценко В. П., Остафійчук І. М., Фурдуй Р. С. До 90-річчя з дня народження Ольгерда Леонардовича Ейнора // ГЖ. 1998. № 3–4; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті. К., 1999; Ольгерд Леонардович Эйнор (100 лет со дня рожд.). К., 2008; Загороднюк П., Огар В. Ольгерд Леонардович Ейнор – віхи життя (До 100-річчя від дня народж.) // Проблеми стратиграфії кам’яновугіл. системи: Зб. наук. пр. Київ. ун-ту та Ін-ту геол. наук НАНУ. К., 2008.

Д. Є. Макаренко , В. В. Огар

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко , В. В. Огар . Ейнор Ольгерд Леонардович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18631 (дата звернення: 19.10.2021)