Ейхельман Отто Оттович — Енциклопедія Сучасної України

Ейхельман Отто Оттович

Е́ЙХЕЛЬМАН Отто Оттович (27. 04. 1854, х. Георгієвський С.-Петербур. губ. – 21. 02. 1943, Прага) – правознавець, дипломат. Д-р права (1880), проф. (1882). Дійс. чл. НТШ (1924). Закін. Дерпт. ун-т (нині м. Тарту, Естонія, 1875). Викладав у Демидов. юрид. ліцеї (м. Ярославль, Росія). Від 1882 – проф. історії права, від 1884 – зав. каф. міжнар. права, водночас 1905–09 – декан юрид. ф-ту, 1908–13 – заст. ректора Ун-ту св. Володимира у Києві; за сумісн. був проф. Вищих жін. курсів (1908–20) і в. о. дир. Київ. комерц. ін-ту (1908–13). У 1902 обраний міським головою Києва, однак його кандидатуру не затвердив уряд. Із утворенням Укр. ун-ту 1919 став його проф. 1906 виступив співавтором проекту Конституції Рос. імперії. 1918 як експерт з політ.-юрид. питань брав участь у Брест. мирних переговорах 1917–18 УНР із Німеччиною й Австро-Угорщиною, працював у Мін-ві торгівлі та пром-сті. За Гетьманату – чл. ради МЗС Української Держави, голова іспитової комісії Консул. курсів при МЗС, експерт з політ.-юрид. питань й уповноважений РМ на укр.-рос. мирних переговорах 1918 і переговорах із Німеччиною та Австро-Угорщиною з екон. питань; за Директорії – консультант, ст. радник і товариш Міністра закордон. справ УНР. 1921 розробив «Проект Конституції – основних державних законів УНР» (К.; Тарнів, 1921), що спирався на засади федералізму та прямої демократії, тоді ж склав «Меморандум уряду УНР» із усебіч. обґрунтуванням прав народів колиш. Рос. імперії на власну державність. Від 1921 – на еміграції у Чехо-Словаччині, проф. УВУ (1923–24 – декан правн. ф-ту), Укр. госп. академії та Укр. високого пед. ін-ту.

Пр.: Военное занятие неприятельской стороны. Рассуждение по международному праву. Москва, 1880; История иностранных законодательств. К., 1884; Приложение к программе по курсу международного права. К., 1886; Русское полицейское право. Конспект лекций, читанный студентам в 1898/99 академическом году в Университете Св. Владимира. К., 1898; Право на войне и предстоящее попечение о пленных русских воинах в Японии. К., 1904; Очерки из лекций по международному праву. К., 1905; Побутові підстави, правничий уклад і сучасний культурний поступ міжнародного права. 1931.

Літ.: Ювилей проф. О. О. Ейхельмана // Сусп-во. 1926. Кн. 3–4; 50 літ професорської чинности О. Ейхельмана // Укр. тиждень. 1933. Ч. 19; В. Б. Отто Айхельман // Подолянин. 1942. № 57; Брайлян Н. Ейхельман Отто Оттович // Укр. журналістика в іменах. Л., 2006. Вип. 13.

В. А. Короткий


Покликання на статтю