Економічна ефективність інвестицій — Енциклопедія Сучасної України

Економічна ефективність інвестицій

ЕКОНОМІ́ЧНА ЕФЕКТИ́ВНІСТЬ ІНВЕСТИ́ЦІЙ – співвідношення між величиною інвестицій у створення або розвиток основного капіталу та отриманим ефектом. Залежить від джерела витрат, напрямів їх використання (розширення, реконструкція існуючих фондів, нове буд-во), тех. рівня осн. капіталу, що підлягає реконструкції або вперше створюється, призначення чи ступ. його використання. Е. е. і. є однією з найважливіших складових ефективності екон. системи і вимірюється набором показників, до якого входять заг. ефект капіталовкладень, норма їх доходності, термін окупності, порівняна ефективність та ін. Показники екон. ефективності капіталовкладень використовують для порівняння альтернатив. інвестиц. проектів та вибору найоптимальнішого серед них.

Літ.: Салига К. С. Загальна економічна ефективність реальних інвестицій // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. 2007. № 5.

С. І. Киреєв


Покликання на статтю