Економічні ресурси — Енциклопедія Сучасної України

Економічні ресурси

ЕКОНОМІ́ЧНІ РЕСУ́РСИ – сукупність матеріальних і нематеріальних факторів та засобів, що забезпечують функціонування й безперебійний процес суспільного виробництва і відтворення. Е. р., як правило, поділяють на природні (сировина, геофіз. ресурси тощо), труд. (людський капітал), капітал. (фіз. капітал), інформ. (документи та ін.), фінанс. (капітал у грош. формі); обігові кошти, підприємниц. здібності. Однак існують й ін. варіанти класифікацій. Україна має всі необхідні Е. р. не лише для зростання, але й для екон. і соц. процвітання, зокрема значні людські, технол., вироб. і природні ресурси, що можуть стати підґрунтям для переходу до зростання, яке створює конкурентну основу економіки.

Літ.: Новицький В. Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку: Навч. посіб. К., 2004.

С. І. Киреєв


Покликання на статтю