Експеримент — Енциклопедія Сучасної України

Експеримент

ЕКСПЕРИМЕ́НТ (лат. experimentum, від experior – випробовую) – емпіричний метод пізнання явищ дійсності в умовах спеціального відтворення природних закономірностей на основі певної наукової теорії, що визначає мету, спосіб проведення та інтерпретацію результатів; науковий дослід, вивчення певного явища у точно фіксованих умовах; спроба зробити щось нове, переважно пов’язане з ризиком. Як засіб зіставлення теор. моделей з реал. фіз. процесами Е. забезпечує емпір. осмисленість величин, що задають абстракт. об’єкт теорій, та їхню пізнав. цінність. Сучасна наука використовує: 1) реал. Е., серед яких розрізняють: якісні Е. (для встановлення наявності або відсутності постульованих теоріями явищ) та вимірюв. Е. (спрямов. на встановлення кількіс. значення досліджуваних характеристик об’єкта); 2) мисленнєві Е. (для створення ідеалізов. мисленнєвої картини об’єкта, який є перехід. сходинкою від реал. до абстракт. об’єкта теорії). Ідеалізація в мисленнєвому Е. не тільки об’єкта дослідж., а й приладів та умов здійснення Е. дозволяє уникнути труднощів практ. характеру, на які наражається реал. Е. Остан. часом великого значення набуває комп’ютер. Е.

Л. В. Озадовська

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Л. В. Озадовська . Експеримент // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18818 (дата звернення: 16.10.2021)