Ждан В’ячеслав Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Ждан В’ячеслав Миколайович

ЖДАН В'ячеслав Миколайович (05. 09. 1960, м. Карлівка Полтав. обл.) – лікар-кардіолог. Д-р мед. н. (1995), проф. (1996). Держ. премія України в галузі н. і т. (2018). Закін. Полтав. мед. стоматол. ін-т (1984), де відтоді й працює (нині Укр. мед. стоматол. академія): від 1997 – зав. каф. заг. практики–сімей. медицини ф-ту післядиплом. освіти, від 2003 – ректор. Вивчає геморол. показники у хворих на хронічну серц. недостатність, можливості корекції реол. і метаболіч. порушень інгібіторів ангіотензинперетворювал. ферменту при актив. ревматич. процесах, проблеми застосування екстракорпорал. терапії при корекції імун. статусу в осіб з систем. ураженням сполуч. тканини, вплив хондропротектор. терапії на клін.-фізіол. показники у хворих на остеоартроз.

Пр.: Порівняльна характеристика дії препаратів алогенної плаценти та антиоксидантів на клініко-біохімічні та імунні показники у хворих на стабільну стенокардію // ПЕМ. 2002. Т. 6, № 6; Ревматоїдний артрит: можливості профілактики та лікування // Укр. ревматол. журн. 2004. № 3(17); Внутрішні хвороби. Диференціальний діагноз і лікування хворих: Підруч. П., 2004; Артралгія і артрити. Діагностика і лікування при ревматичних захворюваннях: Навч. посіб. К., 2007; Комплексное лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // Гастроентерологія: Міжвід. зб. Дн., 2007. Вип. 38 (усі – співавт.).

Н. М. Грицай


Покликання на статтю