Железняк Микола Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Железняк Микола Григорович

ЖЕЛЕЗНЯ́К Микола Григорович (17. 04. 1960, смт Березна Менського р-ну Черніг. обл.) – мовознавець. Канд. філол. н. (1989). Дійс. чл. НТШ (2009). Закін. Київ. пед. ін-т (1985). Працював у Ін-ті мовознавства АН УРСР (1989–90); у 1991–98 – вчений секр., згодом (на громад. засадах) – заст. голови Укр. міжнар. ком-ту з питань науки і культури при НАНУ. Один з ініціаторів створення (1998) і кер. Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України НАНУ, на базі якого організовано Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ: від 2004 – заст. дир. з наук. роботи, від 2008 – в. о. дир.; водночас від 1990 працює на каф. укр. мови Нац. пед. ун-ту (усі – Київ). 2009 обраний головою НТШ у Європі. Відп. секр. Гол. редколегії Енциклопедії Сучас. України (від 1998) та автор низки статей до неї й енциклопедії «Українська мова» (К., 2000; 2004; 2007). Співзасновник книжк. серії «Із словникової спадщини» (від 2008) для перевидання укр. термінол. словників поч. 20 ст. Наук. дослідження: укр. діалектологія, зокрема діалект. синтаксис; сучас. укр. літ. мова, її історія та функціонування в Україні й діаспорі; біографістика та енциклопедознавство.

Пр.: Семантико-синтаксичні особливості складних прийменників в українських говірках // Мовознавство. 1989. № 6; Мовознавча спадщина Всеволода Михайловича Ганцова // Там само. 1990. № 3; Синтаксеми для вираження приблизної кількості в українських східнополіських говірках // Дослідж. з укр. діалектології: Зб. наук. пр. К., 1991; До проблеми дослідження говірок української мови на півдні Бразилії // Другий Міжнар. конгрес україністів. Львів, 22–28 серп., 1993 р.: Доп. та повідомлення. Мовознавство. Л., 1993; Синтаксеми «через+Nacc» та «крізь+Nacc» в українських східнополіських говірках // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології укр. мови: Зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 4; Історія енциклопедичної справи в Україні // Україна дипломатична. Вип. 10. К., 2009.

А. І. Жуковський


Покликання на статтю