Крестьянская неделя — Енциклопедія Сучасної України

Крестьянская неделя

«КРЕСТЬЯ́НСКАЯ НЕДЕ́ЛЯ» – районна газета. Засн. 1990 у м. Краснодон Луган. обл. з ініціативи 1-го секр. райкому КПУ П. Климова. Її співзасн. були Краснодон. агропром. об'єдн. і рай. орг-ція Селян. спілки Укра­їни. Від 2000 – орган райради. Видавець – комунал. підпр-во «Редакція г. “К. н.”». Виходить щотижня укр. і рос. мовами; наклад 2 тис. прим. Висвітлює діяльність райради, від­ділів та упр. райдержадміністра­ції, сільс. і селищ. територ. громад, труд. колективів, а також но­вини з усіх сфер сусп.-політ. життя р-ну. Рубрики: «На злобу дня», «Приятная новость», «Гордость твоя, район!», «Актуальное интервью», «Трибуна депутата», «Сло­ва, от сердца идущие…», «Знай наших!», «Наши юби­ля­ры!», «Со­бытия и даты». Гол. ред. – М. Зим­бицький (від 2000).

Я. С. Пилаєва


Покликання на статтю