Дунін-Борковський Пьотр-Павел — Енциклопедія Сучасної України

Дунін-Борковський Пьотр-Павел

ДУ́НІН-БОРКО́ВСЬКИЙ Пьотр-Павел (Dunin-Borkowski Piotr Paweł; 26. 09. 1890, Львів – 19. 05. 1949, Рим) – польський політичний діяч, публіцист. Походив з граф. роду. Закін. 4-у львів. г-зію, навч. на філос. та юрид. ф-тах Львів. і Віден. ун-тів (1909–14), брав активну участь у літ.-наук. житті Львова. У роки 1-ї світ. війни перебував у своєму маєтку в м. Городок побл. Львова. 1920 вступив до Війська Польського, під час польс.-рад. війни працював військ. журналістом. Після війни увійшов до кола галиц. консерваторів, 1926 очолив львів. Клуб консерватив. держ. праці та Союз землевласників. Підтримав переворот 1926 Ю. Пілсудського і встановлення режиму санації. 1927–28 – львів., 1928–29 – познан. воєвода. Прихильник порозуміння з українцями у Галичині, висунув консервативну програму нормалізації укр.-польс. відносин на засадах держ. асиміляції українців із наданням їм широкої культурно-територ. автономії у рамках Польс. держави («Директиви програми польсько-українського зближення», 1931), опублікував на цю тему низку статей у різних період. вид., переважно консерватив. табору: «Droga», «Bunt Młodych», «Polityka», «Biuletyn Polsko-Ukraiński» та ін. У 30-і рр. разом із групою польс. політиків сприяв пом'якшенню польс.-укр. стосунків і укладенню т. зв. угоди нормалізації (1935). Згодом розчарувався у політиці санації, зблизився з неоконсерваторами, зокрема Є. Ґедройцем, зайнявся видавничо-публіцист. діяльністю. Розвивав ідеї федератив. перебудови Польщі, розв'язання нац. суперечностей, налагодження польс.-укр. взаємин. З поч. 2-ї світ. війни за допомогою українців виїхав із рад. Львова до нім. зони окупації; був одним з ініціаторів проведення і учасником переговорів між представниками польс. пролондон. та укр. (ОУН, УГВР) підпілля 1941–44. Після війни працював у Дослід. ін-ті лісництва у Кракові. Від 1946 – ген. консул Польщі у Римі, співпрацював з Є. Ґедройцем і його часописом «Kultura» (Париж).

Пр.: Punkt wyjścia w sprawie ukraińskiej w Małopolsce Wschodniej // Droga. 1929. № 6; Wytyczne programu zbliżenia polsko-ukraińskiego // Там само. 1931. № 5; Tendencje ustrojowe w Polsce. Warszawa, 1931; Konserwatyzm a idea elity rządzącej // Bunt Młodych. 1933. № 46; Zagadnienie ukraińskie // Wiadomości Literackie. 1938. № 13.

Літ.: «Nie jesteśmy ukrainofilami». Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów. Wrocław, 2003; O. Hnatiuk. Piotr Dunin-Borkowski // Zeszyty Historyczne. Paryż, 2006. Zeszyt 155.

Л. О. Зашкільняк


Покликання на статтю