Кривбаспроект — Енциклопедія Сучасної України

Кривбаспроект

«КРИВБАСПРОЕ́КТ» Державний проектний інститут – галузева установа, яка здій­снює проектування підприємств гірничорудної промисловості. Розташ. у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. Засн. 1933 з метою наук. та інж. забезпечення гірн.-металург. комплексу Криворіжжя. У 1930-х рр. Ін-том розроб­ле­но проекти нових і реконстру­­йо­вано низку старих шахт: ім. Г. Ор­джонікідзе однойм. руд­ника, «Но­ва» рудоупр. ім. К. Ліб­кнехта, «Цент­ральна» рудоупр. ім. С. Кірова, «Гігант» і «Комунар» рудоупр. ім. Ф. Дзержинського. За свою історію «К.» спроектовано 3 пром. реконструкції шахт Кривбасу, що дозволило збільшити видобуток заліз. руди підзем. способом з 4439 тис. т у 1928 до 46,7 млн т у 1978. У пе­ріод першої довоєн. реконтрукції вперше у вітчизн. практиці роз­роблено нові схеми розкриття родовищ заліз. руд Кривбасу до глиб. 500 м зі скіповими підйома­ми вантажопідйомністю 5–10 т. 1941–44 – в евакуації на Уралі, де виконував проекти для Високогір., Леб'яжен., Гороблагодат., Алапаєв., Богослов. та ін. рудників. 1944–45 за проектами «К.» відбудовано та введено в експлуатацію 32 шахти. У 1960–70-х рр. Ін-том розроблено про­екти буд-ва Центр. та Інгулец. гірн.-збагачув. комбінатів, ген. реконструкції найбільших шахт у світі «Гігант-глибока» (7,4 млн т), № 1 (3,5 млн т) і № 2 (12 млн т), ім. Артема, ім. Леніна (по 2,8 млн т), «Ювілейна» (2,5 млн т). 1983 «К.» нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Від 1993 – гол. проект. ін-т Укра­їни в гірничоруд. галузі. Від 2005 – держ. підпр-во. Нині у структурі – гірн., пром. споруд, сан.-тех., екол., технол., мех., електротех., дослідж. гідротехніки, генплану, транспорту, тех.-екон. і тех. відділи. «К.» здійс­нює проектування рудників з підзем. способом розроблення родовищ, гірн.-збагачув. комбінатів з відкритим способом розроблення родовищ, об'єктів транспорт., енергет. і складсько­го госп-в. Серед визнач. фахівців – В. Перегудов (від 2009 – дир.), Б. Римарчук, О. Романенко, Г. Дробін (1986–2009 – дир.), А. Андрущенко (лауреат держ. премії УРСР у галузі н. і т.), М. Корчагін, П. Кульбіда (1975–86 – дир.), Ю. Власенко, В. Ходаковський, П. Трушин, Б. Каме­нецький, В. Корнієнко, М. Жуков, М. Дзюбенко, В. Сторожук, О. Грицина, А. Гамалінський, О. Пи­воваров, В. Моргун, В. За­біров, І. Сова, М. Соловйов, В. Га­біт. Кількість працівників (2011) – 525 осіб, з них інж.-про­ек­ту­валь­ників – 398, д-рів н. – 2, канд. н. – 3. Перший дир. (1933–35) – Є. Кон­дратенко. «К.» також очолювали Г. Яковлєв (1935–37), С. Науменко (1937–41), П. Само­хвалов (1944–55), І. Синарен­ко (1955–75).

В. А. Самута, Г. О. Єгоров


Покликання на статтю