Дюркгайм Еміль — Енциклопедія Сучасної України

Дюркгайм Еміль

ДЮРКГА́ЙМ Еміль (Durkheim Émile; 15. 04. 1858, м. Епіналь, Франція – 15. 11. 1917, Париж) – французький філософ, соціолог-позитивіст. Закін. Вищу нормал. школу в Парижі (1882). Відтоді викладав філософію у провінц. ліцеях. 1885–86 – у наук. відрядженні у Німеччині. Від 1887 – у Бордос. ун-ті: від 1896 – зав. каф. соц. науки; від 1902 – зав. каф. науки виховання й соціології Сорбонн. ун-ту. Обстоював необхідність поширення принципів раціоналізму та детермінізму на пізнання соц. й істор. явищ і слідом за О. Контом наголошував на застосуванні щодо цих явищ об'єктив. дослідниц. методів природн. наук. У своїх студіях поєднував елементи еволюціонізму і структурно-функціонал. аналізу. В поступі сусп-ва як ключові процеси виокремлював поширення соц. солідарності та формування розподілу праці. Соц. солідарність поділяв на «мех.» (архаїчні сусп-ва) та «орган.» (розвинуті сусп-ва). Вивчаючи елементарні форми реліг. життя, намагався виявити соц. витоки та визначити осн. функції релігії. Доклав чимало зусиль, аби довести, що гол. соц. функція релігії – відтворення єдності сусп-ва і висунення спіл. ідеалів, що стимулюють сусп. розвиток. Д. розумів релігію надзвичайно широко, ототожнював її з ідеологією. Серед чинників соц. розвитку надавав перевагу екол.-демогр. аспектам і піддавав критиці марксизм за перебільшення ролі екон. факторів. Заснована Д. наук. школа з соціології була однією з провід. наук. шкіл у Франції в 1900–30-х рр. і значно вплинула на формування початк. методології школи Анналів в історіографії.

Пр.: Социология и теория познания / Пер. с франц. // Новые идеи в социологии. С.-Петербург, 1915; Соціольогія й соціяльні науки / Пер. з франц. Нью-Йорк, 1919; Sociologie et philosophie. Paris, 1924; La science sociale et la'ction. Paris, 1970; О разделении общественного труда. Метод социологии / Пер. с франц. Москва, 1991.

Літ.: Кон И. Позитивизм в социологии. Ленинград, 1964; Николаев Ю. Эмиль Дюркгейм как социальный философ // Социол. исследования. 1978. № 2; Арон Р. Этапы развития социологической мысли. Москва, 1993; Социология XIX века. Москва, 1998; Осипова Е. В. Социология Эмиля Дюркгейма. С.-Петербург, 2001.

К. Ю. Галушко


Покликання на статтю