Кременчуцька ГЕС — Енциклопедія Сучасної України

Кременчуцька ГЕС

КРЕМЕНЧУ́ЦЬКА ГЕС – підприємство електроенерге­­тичної галузі. Входить до Дніп­­ровського каскаду ГЕС. Філія ВАТ «Укргідроенерго» (від 2004). Розташ. вище від м. Кременчук Полтав. обл., побл. м. Світловодськ Кіровогр. обл. Буд-во розпочато 1954. Перший агрегат уведено в дію 1959, останній (12-й) – 1968. При спорудженні К. ГЕС утвор. Кременчуцьке водосховище. До складу гідровузла вхо­­дять: земляна гребля, бетонна гребля (10 водоскидів), будівля ГЕС відкритого типу з 12-ма гід­­роагрегатами, однокамер. шлюз, відкриті розподільчі пристрої 154 і 330 кВ. Заг. потуж. станції 625 МВт. Через гідротех. спору­­ди проходять залізниця та автомоб. шлях. К. ГЕС – друга за потужністю (після Дніпров. ГЕС) у Дніпров. каскаді, їй належить особливе місце у комплекс. використанні ресурсів Дніпра. Довж. напір. фронту гідровузла 12,4 км, пропускна здатність 25 400 м3/сек. Енергет. призначення ГЕС – знімати «піки» навантаження в енергет. системі України. К. ГЕС щороку економить 900 тис. т вугілля і без додатк. витрат збільшує вироб-во електроенергії на ниж­­че розташ. ГЕСах до 1,0 млрд кВт·год. Для Кременчуц. гідровузла вперше в СНД впроваджено будівлю ГЕС без машин. залу, над кожним гі­дро­агрегатом встановлено ме­тал. кришки-ковпаки, які можна зні­ма­ти. Роль машин. залу вико­нує турбінне приміщення. Гол. електр. схема ГЕС: 4 блоки по 3 генератори на один трансформатор, 2 автотрансфор­­матори сполучення підстан­­цій 330–154 кВ. К. ГЕС відіграє знач­­ну роль в енергосистемі Укра­­їни як важливий вузол міжсистем. зв'язків на напругу 330 кВ. Сере­дньорічне вироб-во електроенер­­гії становить 1506 млн кВт·год. 1997–2002 на станції виконано 1-й етап реконструкції, зокрема замінено 24 вимикачі 13,8–154–330 кВ на сучасні елегазові, 42 роз'єднувачі 154 та 330 кВ, 13 комплектів трансформаторів стру­­му і напруги 154 та 330 кВ, 6 систем збудження генераторів, 6 регуляторів швидкості обертання агрегатів та 12 систем упр. Впроваджено автоматизов. систему контролю безпеки гідротех. споруд, що знач­­но підвищило надійність ГЕС. Дир. – С. Кудлай (від 2003).

К. В. Вощинський


Покликання на статтю