Кременчуцький машинобудівник — Енциклопедія Сучасної України

Кременчуцький машинобудівник

«КРЕМЕНЧУ́ЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИ́К» – газета. Засн. у листопаді 1930 у м. Кременчук, нині Полтав. обл. як «Коток» (1-й ред. – В. Подоль­ський). Від вересня 1960 – сучасна назва (ред. – К. Крижевич). Засн. і видавець – Кременчуцький завод дорожніх машин. Виходить двічі на місяць укр. мовою; наклад 1000 прим. Розрахована на працівни­ків підпр-ва й учнів спеціаліз. профтехучилищ. Висвітлює вироб., соц. та культурне життя тру­д. колективу з-ду. Серед рубрик – «Колонка інформації», «Актуальне інтерв'ю», «Трибуна керівника», «Наші ювіляри», «Кра­щі люди заводу», «Нам пишуть», «Творчість наших читачів», «Ім'я на Дошці пошани», «Голос наро­ду», «Нові технології», «Розпо­віді про колег», «Ветерани – гор­дість заводу», «Культура», «Спорт», «Лікар радить», «Юридичні консультації». Темат. сторінки: «Ви­робництво: проблеми і пошуки», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Нові технології – у виробництво», «Профспілкове жит­тя», «Молодіжна політика», «Золота еліта заводу», «Нариси з історії заводу», «Літературна сто­рінка», «Мистецька вітальня», «Туристськими стежками». Нині гол. ред. – Л. Олов'ятенко (від 1997).

В. Є. Шевченко


Покликання на статтю