Єременко Віктор Валентинович — Енциклопедія Сучасної України

Єременко Віктор Валентинович

ЄРЕ́МЕНКО Віктор Валентинович (26. 08. 1932, Харків – 02. 05. 2017, там само) – фізик. Син Валентина, брат Бориса Єременків. Д-р фіз.-мат. н. (1967), проф. (1968), акад. НАНУ (1978). Засл. діяч н. УРСР (1982). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1972), премія ім. К. Синельникова АН УРСР (1985), Держ. премія Азерб. РСР (1986), премія Польс. АН та АН СРСР (1987), премія ім. Л. Шубникова НАНУ (2004). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2002). Закін. Харків. ун-т (1955). Працював в Ін-ті фізики АН УРСР (Київ, 1958–61). Від 1961 – у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): 1963–68 і 1972–90 – зав. відділу низькотемператур. магнетизму, 1968–72 – заст. дир., 1990–2006 – дир., від 2006 – почес. дир. і гол. н. с. За сумісн. 1965–2004 – проф. каф. заг. фізики Харків. ун-ту. Наук. дослідження: фізика магніт. явищ, електронні властивості металів, напівпровідників і надпровідників. Виявив проміж. і зміш. стани побл. фазових магніт. перетворень, індукованих магніт. полем; нові магнітооптичні явища в антиферомагнетиках; делокалізацію домішк. станів у антиферомагнетиках («магнітні імп’юритони»); екситон-магнонні явища в антиферомагнетиках; міграцію екситонів у квазіодновимір. молекуляр. та антиферомагніт. кристалах.

Пр.: Введение в оптическую спектроскопию магнетиков. К., 1972; Лекции по магнетизму. Х., 1972; Москва, 2005 (співавт.); Магнитооптика и спектроскопия антиферромагнетиков. К., 1989; Magnetooptics and Spectroscopy of Antiferromagnets. New York, 1992 (співавт.); Магнитные и магнитоупругие свойства сверхпроводников и антиферромагнетиков. К., 2004 (співавт.; англ. перекл. – Cambridge, 2008).

Літ.: 70-річчя академіка НАН України В. В. Єременка // Вісн. НАНУ. 2002. № 8.

В. С. Боровиков, О. М. Калиненко


Покликання на статтю
В. С. Боровиков, О. М. Калиненко . Єременко Віктор Валентинович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19930 (дата звернення: 26.07.2021)