Єременко Ганна Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Єременко Ганна Михайлівна

ЄРЕ́МЕНКО Ганна Михайлівна (02. 06. 1938, Ленінград, нині С.-Петербург) – хімік. Дружина Б. Єременка. Д-р хім. н. (1989), проф. (1994). Премія ім. Л. Писаржевського НАНУ (2006). Закін. Київ. ун-т (1960). Працювала 1960–86 в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР; від 1986 – в Ін-ті хімії поверхні НАНУ (обидва – Київ): 1990–96 – зав. лаб. фотоніки поверхні, від 1996 – пров. н. с. Вивчає процеси фотопереносу електронів та розподілу зарядів при адсорбції орган. молекул на поверхні діелектриків (SiO2) і напівпровідників (ТіО2, ТіО2/SіО2, ZrО2/SіО2), синтез та сенсибілізацію нанорозмір. напівпровідників на основі ТіО2 та ZrО2 в кремнезем. матрицях, одержання фотокаталізаторів, перспектив. у екол. фотокаталізі, процеси утворення та властивості нанорозмір. частинок благород. металів у колоїдах і твердотіл. матрицях.

Пр.: Electronic Spectra and Photocatalуtic Activity of Semiconductor Nanoparticles Incorporated in Silicia Matrice // J. Molecular Structure. 1997. Vol. 408; Лазерно-индуцированные процессы переноса электрона в комплексе пирен-b-циклодекстрин в титаносиликатных системах // ТЭХ. 2001. Т. 37, № 2; Синтез та властивості пористих наноструктурних плівок, активних в екологічному фотокаталізі // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. 2004. Т. 2, вип. 2; Using silica films and powders modified with benzophenone to photoreduce silver nanoparticles // J. Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 2006. Vol. 181 (усі – співавт.).

А. М. Дацюк


Покликання на статтю