Єременко Євген Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Єременко Євген Васильович

ЄРЕ́МЕНКО Євген Васильович (26. 05. 1930, Харків) – фахівець у галузі гідротехніки. Д-р тех. н. (1991), проф. (1993). Держ. премія України у галузі н. і т. (1998). Закін. Харків. інж.-буд. ін-т (1954). Працював у Ін-ті гідромеханіки АН УРСР (Київ, 1957–69); від 1969 – зав. лаб. гідравл. і гідрол. дослідж. Укр. НДІ екол. проблем (Харків). Вивчає рух річкових потоків, їх турбулентні характеристики та регулювання течій у зрошув. системах; вплив речовин і біотич. факторів на якість води.

Пр.: Неустановившееся движение потока ниже гидроэлектростанций и его влияние на русло. К., 1967 (співавт.); Моделирование качества воды в водохранилище в зоне влияния тепловых сбросов // Моделирование и контроль качества вод. Х., 1988 (співавт.); Определение коэффициента продольной дисперсии в открытом неустановившемся потоке // Гидравлика и гидротехника. 1992. Вып. 54; Моделирование формирования качества воды при безнапорном течении в разветвленных системах каналов и труб // Проблеми охорони навколиш. природ. середовища та техноген. безпеки. Х., 2001 (співавт.).

О. К. Кузін


Покликання на статтю