Єрмаков Василь Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Єрмаков Василь Петрович

ЄРМАКО́В Василь Петрович (27. 02(11. 03). 1845, с. Терюха, нині Гомел. обл., Білорусь – 16. 03. 1922, Київ) – математик. Д-р чистої математики (1877), проф. (1877). Чл.-кор. С.-Петербур. АН (1884), засл. проф. (1899). Срібна медаль Олександра ІІІ. Закiн. Ун-т св. Володимира в Києві (1868), залиш. для підготовки до професор. звання. Слухав лекції в Німеччині та Франції. Від 1874 – доц., від 1877 – екстраординар., від 1888 – ординар. проф. Ун-ту св. Володимира. Водночас від 1899 викладав у Київ. політех. ін-ті (зав. каф. вищої математики до 1919) та на Вищих жiн. курсах. Розробляв питання матем. аналiзу, варiац. числення, теорії диференцiал. рiвнянь і теор. механiки. Запропонував заг. метод iнтегрування деяких класiв рiвнянь із частинними похiдними. Iм’ям Є. названо одну з ознак збiжностi нескiнчен. числових рядiв із додатними членами. Розглянув розклад коренів квадрат. рівняння у неперервні дроби, представив матем. задачу про тричленні невизначені рівняння. Розвиваючи ідеї Веєрштрасса про аналіт. представлення функції, дійшов висновку, що функція, яка має дві особливі точки, завжди може бути розкладена в ряд, що сходиться для всіх значень змінної, за винятком деяких точок. Висунув ідею застосування методів теорії аналіт. функцій та теорії диференціал. рівнянь до розв’язання задач небес. механіки. Засн. і ред. «Журнала элементарной математики» (1884–86). Один iз засн. Київ. фiз.-мат. т-ва (1889).

Пр.: Новый признак сходимости и расходимости знакопостоянных рядов // Университет. изв. К., 1872. № 3; Элементарный курс теории вероятностей // Там само. 1878. № 9–12; Вариационные исчисления в новом изложении // Матем. сб. 1892. Т. 16, вып. 2; Дифференциальные исчисления в трех частях (Курс лекций, читанных в КПИ в 1898/1899 г.). К., 1899; Интегральные исчисления: Курс лекций, читанных в Политех. ин-те в 1899/1900 г. К., 1900; Алгебраические уравнения, решаемые в радикалах // Университет. изв. К., 1901. № 5–6; Теория абелевых функций без римановых поверхностей. К., 1902; Приближенные вычисления // Вест. опытной физики и элементар. математики. О., 1905. № 388; Интегралы уравнений движения трех тел // Матем. сб. 1916. Т. 30, вып. 4.

Лiт.: Путята Т. В., Фрадлин Б. М. Василий Петрович Ермаков // Изв. Киев. политех. ин-та. 1956. Т. 19; Грацианская Л. Н. Василий Петрович Ермаков // Киев. математики-педагоги. К., 1979; Добровольский В. А. Василий Петрович Ермаков. Москва, 1981; Ядренко М. Й. В. П. Єрмаков – засновник «Журнала элементарной математики» // У світі математики. 1995. Вип. 1.

В. О. Добровольський

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
В. О. Добровольський . Єрмаков Василь Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=19986 (дата звернення: 16.10.2021)