Єрмоленко Анатолій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Єрмоленко Анатолій Миколайович

ЄРМО́ЛЕНКО Анатолій Миколайович (05. 12. 1952, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1996), проф. (2008), чл.-кор. НАНУ (2018). Засл. діяч н. і т. України (2017). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2004). Закін. Київ. ун-т (1978). Відтоді працює в Ін-ті філософії НАНУ (Київ): від 2002 – зав. відділу соц. філософії; одночасно від 1993 – у Нац. ун-ті «Києво-Могилян. академія»: від 2000 – проф. каф. філософії та релігієзнавства; за сумісн. 1993–98 – проф. каф. філософії Київ. ун-ту. За ред. Є. видано зб. «Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід» (2005) та «Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації» (2007; обидва – Київ). Вивчає проблематику соц. та практ. філософії. На основі концепту комунікат. раціоналізації життєвого світу здійснив дослідж. укр. етосу, шляхи модернізації, ціннісно-норматив. переорієнтації укр. сусп-ва. На засадах дискурсив. етики обстоює пріоритет універсал. етич. норм над партикуляр. цінностями локал. життєвих форм.

Пр.: «Неоконсервативная революция»: Лозунги и реальность. К., 1990; Этика ответственности и социальное бытие человека: Современ. нем. практ. философия. К., 1994; Комунікативна практична філософія: Підруч. К., 1999; Етика і політика. К., 2001 (співавт.); Етос і мораль у сучасному світі. К., 2004 (співавт.); Philosofia transcendalpragmatica – Transcendalpragmatische Philosophie – Script in onore Karl-Otto Apel per il suo 85º compleanno. Cosensa, 2007 (співавт.); Постсоветская публичность: Беларусь, Украина: Сб. науч. тр. Вильнюс, 2008 (співавт.).

В. С. Лісовий


Покликання на статтю