Єрмольєв Юрій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Єрмольєв Юрій Михайлович

ЄРМО́ЛЬЄВ Юрій Михайлович (03. 11. 1936, м. Карачев Брян. обл., РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1971), проф. (1974), акад. НАНУ (1988). Держ. премії УРСР (1973) та СРСР (1981) у галузі н. і т., премії ім. В. Глушкова АН УРСР (1987) та ім. В. Михалевича НАНУ (2000). Закін. Київ. ун-т (1959). Відтоді працює в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): від 1971 – зав. відділу матем. методів дослідж. операцій. Одночасно від 1972 – проф. каф. екон. кібернетики та приклад. статистики Київ. ун-ту. Наук. дослідження: керування катастроф. ризиками, моделювання процесів прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності, глобал. тенденції в атом. енергетиці та природоохорон. галузях. Співзасн. укр. школи оптимізації (зокрема теорії стохаст. оптимізації). Розробив числові методи стохаст. програмування. Як н. с. (від 1991) Міжнар. ін-ту приклад. систем. аналізу (Відень) розробляє методи оцінки ризику техноген. катастроф. Автор низки гасел в «Encyclopedia of Optimization» («Енциклопедія оптимізації», Дордрехт, 2001).

Пр.: Методы стохастического программирования. Москва, 1976; Numerical Techniques and Stochastic Optimization. Веrlin, 1988 (співавт.); Generalized urn Schems and technological dinamics // J. Mathematical Economics. 1994. Vol. 23 (cпівавт.); Метод стохастических обобщенных градиентов для решения невыпуклых негладких задач стохастической оптимизации // КСА. 1998. № 2 (співавт.); Finding Pareto optimal insurance contacts // The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory. 2001. Vol. 26 (співавт.).

Літ.: 70-річчя академіка НАН України Ю. М. Єрмольєва // Вісн. НАНУ. 2006. № 11.

А. І. Куляс

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
А. І. Куляс . Єрмольєв Юрій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20049 (дата звернення: 29.09.2021)