Єфименко Михайло Якович — Енциклопедія Сучасної України

Єфименко Михайло Якович

ЄФИ́МЕНКО Михайло Якович (22. 11. 1942, с-ще Прогрес Брян. обл., РФ) – вчений-зоотехнiк. Д-р с.-г. н. (1992), проф. (1996), чл.-кор. УААН (1995). Держ. премія України у галузі н. і т. (1999). Премiя УААН «За видатнi досягнення в аграр. науцi» (1997). Закін. Бiлоцеркiв. с.-г. iн-т (1966). Працював зоотехнiком у Чернiг. обл. Від 1974 – в Iн-ті тваринництва Лiсостепу i Полiсся УРСР (смт Кулиничі Харків. р-ну Харків. обл.); від 1976 – в Ін-ті розведення і генетики тварин УААН (с. Чубинське Бориспіл. р-ну Київ. обл.): від 1978 – зав. лаб. розведення чорно-рябої худоби, 1992–96 та від 2002 – заст. дир. з наук. роботи, 1996–2002 – дир. Обґрунтував концепцiю та програму створення укр. чорно-рябої молоч. худоби. Запропонував низку методiв селекцiї бугаїв, створення нових типiв, лiнiй, високопродуктив. стад у молоч. скотарствi. Автор нової породи, 2-х внутр.-пород., 2-х завод. типiв, 4-х лiнiй чорно-рябої худоби.

Пр.: Чорно-ряба худоба. К., 1987; Молочне скотарство. К., 1988; Формування внутрiпородних типiв молочної худоби. К., 1992; Генетика, селекция и биотехнология в скотоводстве. К., 1997; Наукові і прикладні аспекти генетичного моніторингу у тваринництві // ВАН. 2003. № 5; Аналіз генофонду української чорно-рябої молочної породи // Розведення і генетика тварин: Міжвід. темат. наук. зб. К., 2007. Вип. 41 (усі – співавт.).

Літ.: Хаврук О. Ф. Єфименко Михайло Якович // Вченi-селекцiонери у тваринництвi. Кн. 1. К., 1997; Зубець М. В., Буркат В. П. Михайлу Яковичу Єфименку – 60 // Тваринництво України. 2002. № 12; Єфименко Михайло Якович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973–2007 рр. К., 2007.

В. П. Буркат


Покликання на статтю