Жабін Валерій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Жабін Валерій Іванович

ЖА́БІН Валерій Іванович (22. 03. 1946, м. Липецьк, РФ) – фахівець у галузі обчислювальної техніки. Д-р тех. н. (2006), проф. (2008). Закін. Київ. політех. ін-т (1974), де й працює від 1977 (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): проф. каф. обчислюв. техніки (від 2006). Наук. дослідження: підвищення ефективності обчислюв. систем, комп’ютерні логіка, арифметика, схемотехніка.

Пр.: Архитектура вычислительных систем реального времени. К., 2003; Автоматическое динамическое распараллеливание процессов в вычислительных системах // Искусствен. интеллект. 2005. № 4; Выполнение последовательностей зависимых операций в режиме совмещения // Вiсн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. полiтех. iн-т». Iнформатика, упр. та обчислюв. техніка. 2007. № 46; Реализация операции деления при поразрядном вводе и выводе информации // Проблеми інформатизації та упр.: Зб. наук. пр. К., 2007. Вип. 2 (20).

М. М. Бесхмельніцина

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
М. М. Бесхмельніцина . Жабін Валерій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20263 (дата звернення: 20.10.2021)