Жаботинська Світлана Анатоліївна — Енциклопедія Сучасної України

Жаботинська Світлана Анатоліївна

ЖАБОТИ́НСЬКА Світлана Анатоліївна (27. 08. 1954, м. Вовчанськ Харків. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (1993), проф. (1994). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2004). Закін. Черкас. пед. ін-т (1976). Відтоді працює у ньому (нині ун-т): від 1986 – зав. каф. практики англ. мови, від 1994 – проф. цієї каф., від 1999 – проф. каф. англ. філології. Наук. дослідження: лексична семантика, семантика словотвору та синтаксису, когнітивна лінгвістика.

Пр.: Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных (на материале современного английского языка). Москва, 1992; Модели репрезентации знаний в контексте различных школ когнитивной лингвистики: интегративный подход // Типы знаний и проблема их классификации. Москва; Тамбов, 2000; Теория номинации: когнитивный ракурс // Вест. Моск. гос. лингвист. ун-та. Вып. 478. Лексика в разных типах дискурса. 2003; Лексическое значение: принципы построения концептуальной сети // Slovo z perspektywy jezykoznawcy s tlumacza. Gdańsk, 2005.

І. І. Кукурудза

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
І. І. Кукурудза . Жаботинська Світлана Анатоліївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20275 (дата звернення: 22.10.2021)