Жадкевич Михайло Львович — Енциклопедія Сучасної України

Жадкевич Михайло Львович

ЖАДКЕ́ВИЧ Михайло Львович (12. 07. 1937, м. Реутов Моск. обл., РФ) – фахівець у галузі металургії та обробки металів. Д-р тех. н. (1990), проф. (1999), чл.-кор. НАНУ (2003). Держ. премія України в галузі н. і т. (2003). Засл. діяч н. і т. України (2002). Закін. Всесоюз. заоч. політех. ін-т (Москва, 1962). Працював 1955–77 на Куйбишев. металург. з-ді (нині м. Самара, РФ); 1977–84 – у Зонал. НДПІ типового і експерим. проектування житл. та громад. споруд «Держцивільбуд»; 1984–2008 – в Ін-ті електрозварювання НАНУ (обидва – Київ): 1984–93 – дир. дослід. з-ду спец. електрометалургії, 1993–2008 – зав. відділу нових фіз.-хім. способів зварювання, заст. дир. з наук. роботи та економіки. Напрями наук. дослідж.: зміцнення металів і сплавів в умовах високотемператур. деформації, структури і властивостей електрошлак. металу, жаростійких покриттів, структури та фіз.-мех. властивостей металів і сплавів, отриманих електронно-променевими технологіями. Керував впровадженням у пром-сть новітніх технологій вироб-ва металів методами електрометалургії, зокрема наук.-тех. програмою «Титан України»; екон. дослідженнями в галузі зварювал. вироб-ва.

Пр.: Высокотемпературное упрочнение и разупрочнение металлов и сплавов. К., 1992 (співавт.); Mathematical Simulation of the Refining Processes in Special Electrometallurgy. Amsterdam, 1996. Vol. 8 (співавт.); Технологические особенности электрошлакового литья заготовок втулок контейнеров для горячего прессования и влияние режимов термической обработки на механические свойства стали 4 × 5МФС // ПЛ. 1996. № 4; К вопросу о возможностях переплава губчатого титана с повышенным содержанием техногенных примесей // ПСЭ. 1997. № 1; 1998. № 3 (співавт.); Современные инновационные структуры и коммерциализация науки. Х., 2000 (співавт.); Сварка и наплавка трением с перемешиванием меди и ее сплавов // АС. 2007. № 11 (співавт.); Ресурсосберегающая термоциклическая технология упрочнения поверхности крупногабаритных изделий // Мир техники и технологий. 2008. № 7 (співавт.); Электрошлаковое литье полых слитков и заготовок в промышленном производстве (Обзор) // Современ. электрометаллургия. 2008. № 3.

Літ.: 70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Л. Жадкевича // Вісн. НАНУ. 2007. № 7.

О. М. Корнієнко


Покликання на статтю