Жадько Іван Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Жадько Іван Павлович

ЖАДЬКО́ Іван Павлович (18. 08. 1937, с. Мар'янське Апостолів. р-ну Дніпроп. обл. – 07. 03. 1995, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1982). Закін. Київ. ун-т (1961). Відтоді працював в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 1986 – пров. н. с. Досліджував гальваномагнітні, фотоелектр., термоелектричні та електрофіз. явища у напівпровідник. кристалах з природ. та штучно створ. (пружна деформація) анізотропією електропровідності.

Пр.: Electrical pinch in elastically deformed germanium // Phys. Stat. Sol. 1966. Vol. 16; Полупроводниковый тензопреобразователь // ПТЭ. 1972. № 5; Поперечные фотовольтаические эффекты в германии и кремнии при импульсном лазерном освещении // ФТП. 1982. Т. 16, № 10; Исследование биполярного двухколлекторного тензотранзистора с ускоряющим полем в базе // Там само. 1992. Т. 26, № 7; Silicon pressure transducer with differential sensitive element based on transverse electromotive force effect // Sensors and Actuators A. 2001. Vol. 90 (усі – співавт.).

Літ.: Іван Павлович Жадько (до 70-річчя від дня народження) // УФЖ. 2007. Т. 52, № 8.

С. І. Козловський

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
С. І. Козловський . Жадько Іван Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20299 (дата звернення: 22.10.2021)