Жайворонок Віталій Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Жайворонок Віталій Вікторович

ЖА́ЙВОРОНОК Віталій Вікторович (07. 11. 1941, с. Денисівка Оржиц. р-ну Полтав. обл. – 12. 08.2019, Київ) – мовознавець. Д-р філол. н. (1990), проф. (1992). Закін. Київ. пед. ін-т (1963). Працює у Києві: в Ін-ті мовознавства НАНУ (від 1969, з перервою): від 1975 – ст. н. с.; 1991–98 – пров. н. с. Ін-ту укр. мови НАНУ. Наук. дослідження: укр. лексикологія, лексикографія, стилістика, синтаксис, перекладознавство, термінознавство, шевченкознавство, фразеологія, етнолінгвістика, лінгводидактика, культура мови. Автор розділів у зб. «Слово і фразеологізм у словнику» (1980), «Взаємодія стилів сучасної української мови» (1990), «Розвиток духовної культури слов’янських народів» (1991). Один з укладачів і ред. «Словника української мови» (в 11-ти томах, т. 7, 1976; т. 8, 1977) та «Словника скорочень в українській мові» (1988); співавтор і відп. ред. «Російсько-українського словника» (2003; 2006) та «Словника української мови» (2008); співавтор навч. посібників з українознавства «Світлиця. 1 клас» (2001) і «Дивограй. 2 клас» (2001; усі опубл. у Києві).

Пр.: Велика чи мала літера?: Слов.-довід. 2004; Знаки української етнокультури: Слов.-довід. 2006; Українська мова в професійній діяльності. 2006 (співавт.); Українська етнолінгвістика: Нариси. 2007 (усі – Київ).

О. О. Тараненко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
О. О. Тараненко . Жайворонок Віталій Вікторович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20307 (дата звернення: 20.10.2021)