Жаліло Любов Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Жаліло Любов Іванівна

ЖАЛІ́ЛО Любов Іванівна (16. 01. 1939, рудник Голубівський, нині м. Кіровськ Луган. обл.) – фізіолог. Д-р біол. н. (1991), проф. (2003). Закін. Ростов. ун-т (РФ, 1961). Відтоді працювала викл. Кадіїв. мед. уч-ща (нині м. Стаханов Луган. обл.); 1967–82 – в Ін-ті фізіології АН УРСР (Київ); 1982–97 – ст. н. с., пров. н. с. НДІ фізіології Київ. ун-ту; від 1997 – проф. каф. упр. охороною сусп. здоров’я Нац. академії держ. упр. при Президентові України (Київ). Наук. дослідження: вплив ксенобіотиків на метаболізм; чинники збереження здоров’я та проблеми упр. ними. Співавторка праці «Механізми жовчоутворення» (К., 1983; премія АН УРСР за кращу наук. роботу в галузі фізіології, 1983).

Пр.: Формування здорового способу життя: Навч. посіб. К., 2000 (співавт.); Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти: Навч. посіб. К., 2001; Здоров’я нації – важлива складова національної безпеки України // Вісн. Укр. академії держ. упр. при Президентові України. 2003. № 1; Реформування системи охорони здоров’я на муніципальному рівні: Навч. посіб. К., 2007.

Я. Ф. Радиш

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Я. Ф. Радиш . Жаліло Любов Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20314 (дата звернення: 19.10.2021)