Довженок Василь Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Довженок Василь Йосипович

ДОВЖЕНО́К Василь Йосипович (11(24). 04. 1909, с. Крапивня Стародуб. пов. Черніг. губ., нині Брян. обл., РФ – 16. 12. 1976, Київ) – історик, археолог. Д-р істор. н. (1962), проф. (1967). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1977). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. худож. ін-т (1934). Від 1938 працював у Ін-ті археології АН УРСР (Київ): від 1954 – зав. відділу слов'яно-рус. археології, водночас викладав у Київ. пед. ін-ті. Досліджував історію та археологію слов'ян і Київ. Русі, проблеми давньорус. госп-ва, феод. вироб. відносин, виникнення давньорус. міст, розвитку військ. справи. Керував розкопками низки ранньослов'ян. і давньорус. поселень в Україні, серед них – Сахнівка, Іванківці, Комарівка, Волинцеве, Воїнь, Чучин, х. Половецький. Віце-президент Міжнар. асоц. археологів-славістів (1965), один із засн. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури (1966).

Пр.: Будова міських укріплень в Київській Русі // Вісн. АН УРСР. 1947. № 7; Озброєння війська в Київській Русі // Там само. 1948. № 10; Військова справа у Київській Русі. К., 1950; О времени сложения феодализма в Древней Руси // Вопр. истории. 1950. № 8 (співавт.); Древньоруські городища-замки // Археологія. 1961. Т. 13; Землеробство древньої Русі до середини 13 ст. К., 1961; Древньоруське місто Воїнь. К., 1966 (співавт.); Крепость в Горзувитах. Сф., 1972; Солхат и Сурб-Хач. Сф., 1978 (співавт.).

Літ.: Василь Йосипович Довженок: Некролог // УІЖ. 1977. № 2; Толочко П. П. В. Й. Довженок – археолог та історик // Від Русі до України. К., 1977.

П. П. Толочко


Покликання на статтю