Deutsch — Енциклопедія Сучасної України

Deutsch

«DЕUTSСH» – газета. Засн. 2002 у Києві ТОВ «Вид-во “Шкіл. світ”». Призначена для педагогів, студентів та всіх, хто вивчає нім. мову. Виходить двічі на місяць нім. та укр. мовами; наклад 1920 прим. Розповсюджується на всій тер. України. Друкує офіц. документи для педагогів, метод. рекомендації, календарно-темат. планування, розробки уроків, позаклас. заходів, тестові завдання для учнів. Містить додатки, що виходять окремо як темат. номери. Гол. ред. – Л. Горбач (від 2002).

І. Б. Даценко

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
І. Б. Даценко . Deutsch // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20515 (дата звернення: 22.10.2021)