Кріобіолології і кріомедицини Українське товариство — Енциклопедія Сучасної України

Кріобіолології і кріомедицини Українське товариство

КРІОБІОЛО́ГІЇ І КРІОМЕДИЦИ́НИ Українське товариство Засн. 1994 з ініціативи В. Грищенка, Г. Бабійчука та В. Мануїльського. Має 14 регіон. осередків (Вінн., Дніпроп., Донец., Житомир., Закарп., Київ., Луган., Одес., Полтав., Сум., Терноп., Харків., Черкас. та в Севастополі). Мета діяльності – сприяння фундам. і приклад. наук. дослідж. з кріобіології та кріомедицини. Бере участь у підготовці й проведенні наук. конф. з міжнар. участю «Нові кріобіотехнології для розв’язан­ня фундаментальних і прикладних завдань медицини» та «Холод в біології і медицині. Актуальні проблеми кріобіології, транс­плантології і біотехнології», організовує виставки, наук.-практ. семінари, конф. для молодих учених. Співвидавець ж. «Проб­лемы криобиологии и крио­ме­дици­ны». Чл. Т-ва є 336 осіб. Серед найвідоміших – М. Пушкар, А. Гольцев, А. Білоус, А. Утев­ський, Є. Гордієнко, О. Петренко, Т. Юрченко.

С. В. Рєпіна

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. В. Рєпіна . Кріобіолології і кріомедицини Українське товариство // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2053 (дата звернення: 29.07.2021)