Донецький державний проектний науково-дослідний інститут промислового будівництва (ПромбудНДІпроект) — Енциклопедія Сучасної України

Донецький державний проектний науково-дослідний інститут промислового будівництва (ПромбудНДІпроект)

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПРОЕ́КТНИЙ І НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ПРОМИСЛО́ВОГО БУДІВНИ́ЦТВА (ПромбудНДІпроект) – комплексна територіальна науково-дослідна та проектна установа. Створ. 1947 на базі Всесоюз. ін-ту проектування орг-ції пром. та житл. буд-ва «Діпрооргпромжитлбуд». Від 1964 – сучасна назва. Від 2005 – дочірнє підпр-во держ. АТ «Буд. компанія “Укрбуд”». У структурі Ін-ту – 8 н.-д. та 11 вироб. відділів, периферійна н.-д. лаб., випробувал. центр буд. матеріалів і конструкцій, дослідниц. геол. експедиція. Осн. напрями діяльності: проектно-пошук., конструктор., організаційно-технол. роботи з проектування об'єктів пром. і цивіл. буд-ва. Фахівці Ін-ту розробили нові бетони на золошлак. заповнювачах, термозитобетони, газозолобетони, заповнювачі з домен. і відвальних шлаків, відходів вуглезбагачення, неруйнівні методи контролю міцності та водонепроникності безпосередньо в конструкціях. Тут сформувалися наук. школи з питань хімії та довговічності бетону, з неруйнів. методів контролю (кер. Ю. Чернишов), з теор. проблем буд-ва у складних інж.-геол. умовах (Г. Розенвасер), з питань тех. діагностики й оновлення осн. фондів пром. підпр-в (О. Сердюк). Наук. розроблення ПромбудНДІпроекту використано при буд-ві низки об'єктів як в Україні, так і в Болгарії, Єгипті, Індії, Ірані, Ніґерії, РФ, Фінляндії, Югославії та ін. Від 1997 Ін-т видає збірник наук. праць «Сучасні проблеми будівництва». Кількість працівників – 461 особа (18 канд. тех. н.). Дир. – О. Сердюк (від 1987).

В. Д. Лихачов, С. В. Басок


Покликання на статтю