Крок — Енциклопедія Сучасної України

Крок

«КРОК» Університет економіки та пра­ва – приватний вищий навчальний заклад. Має 4-й рівень акре­дитації. Веде свою історію від організов. 1989 у Ін-ті підвищен­ня кваліфікації керів. кадрів при РМ УРСР (Київ) за сприяння Укр. респ. штабу студент. загонів фінансово самост. ф-ту екон. та управлін. підготовки. Від 1990 – Навч.-наук. фірма «КРОК» (Кор­порація розвитку освіти і кадрів), від 1992 – Ін-т економіки, упр. та госп. права «КРОК», від 2000 – Ін-т економіки та права «КРОК», від 2003 – сучасна назва. Нині у його структурі діють: Навч.-наук. ін-ти менеджменту безпеки, магістер. підготовки та післядиплом. освіти, інформ. та комунікац. технологій; НДІ проблем нац. безпеки України; ф-ти міжнар. відносин, економіки та підприємництва, юрид., заоч. навч., додиплом. освіти; 9 філій у регіонах України, структурні навч. підрозділи в Чехії та Грузії; Коледж економіки, права та інформ. технологій (Київ), Київ. ко­ледж нерухомості та ліцей бізнесу; бізнес-школа; Центр консалтинг. послуг «КРОК – Консал­тинг». Заг. кількість студентів – понад 5 тис. осіб. Навч. процес забезпечують 669 викл., зокрема 44 д-ри н., проф., 243 канд. н., доц. Виходять «Вчені записки Уні­верситету “КРОК”» (від 1997), «Пра­вничий вісник Університету “КРОК”» (від 2006). Ректор – С. Лап­тєв (від 1992).

Г. П. Мосеєнкова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Г. П. Мосеєнкова . Крок // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2086 (дата звернення: 09.05.2021)