Деградація природного середовища — Енциклопедія Сучасної України

Деградація природного середовища

ДЕГРАДА́ЦІЯ ПРИРО́ДНОГО СЕРЕДО́ВИЩА – зниження ресурсного потенціалу природних комплексів, спрощення їхньої структури, посилення шкідливих природних процесів, забруднення отруйними для організмів речовинами. Д. п. с. зумовлюють нерац. використання ресурсів, вузькогалуз. підхід до природокористування. Найбільшої шкоди йому завдають відкриті розробки корис. копалин, створення шламосховищ і звалищ відходів вироб-ва, невміле використання земел. і ліс. ресурсів, осушувал. систем та зрошення. Надмірно великі поля сівозмін, вирощування просапних культур на схилах викликають інтенсивну водну ерозію, ущільнення орного шару, втрату структури, деградацію ґрунтів. Запобігають Д. п. с. шляхом науково обґрунтованого рац. і комплекс. використання природ. ресурсів, оптимізації лісистості кожного регіону, застосування контурно-меліорат. землеробства, дотримання природоохорон. законодавства.

С. В. Трохимчук

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
С. В. Трохимчук . Деградація природного середовища // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=21236 (дата звернення: 18.10.2021)