Кропоткін Петро Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кропоткін Петро Миколайович

КРОПО́ТКІН Петро Миколайович (11(24). 11. 1910, Москва – 17. 01. 1996, там само) – геолог. Походив із давнього князів. роду Рюриковичів і козац. роду Сулим; внучатий племінник П. Кропоткіна. Д-р геол.-мінерал. н. (1952), проф., акад. РАН (1992). Демидів. премія РАН (1994). Держ. на­городи СРСР. Закін. Моск. геол.-розв. ін-т (1932). Відтоді працював у геол. упр. «Дальбуду», займався освоєнням тер. на Пн. Сх. СРСР. Від 1936 – у Геол. ін-ті РАН (Москва): від 1960 – зав. тектоно-геофіз. лаб., від 1989 – радник дирекції. Від 1978 – віце-президент Моск. т-ва природодослідників, декілька років очолював підсекцію геофізики. Осн. праці у галузі регіон. геології та геотектоніки. Провадив геол. дослідж. на Камчатці, Сахаліні, Уралі, в Карелії, Казахстані, Пн. Кореї, Китаї, а також у Карпатах. Висунув ідею про те, що гранітні ядра у складчастих зонах виникли унаслідок переплавлення осад. порід; од­ним з перших у світі опублікував звіт гравіметр. даних по всіх материках і океанах з висновками про будову земної кори; зробив знач. внесок у розвиток концепції літосфер. плит; ви­явив особливості будови Рос., Сибір., Пн.-Амер., Аравій.-Афр. платформ і сформулював висновок щодо нафтогазоносності цих територій з позиції неорган. походження нафти; доводив ендоген. (вибух.) генезис астроблем. Його син – Олексій – захистив доктор. дис. у галузі фізики магнітосфери та косміч. плазми.

Пр.: О происхождении гранитов // Сов. геология. 1940. № 9; Совре­мен­ные геофизические данные о строении Земли и проблема происхождения ба­зальтовой и гранитной магмы // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1953. № 1; Эво­люция Земли. (Происхождение, строение и геологическая история Земли). Москва, 1964; Геологическое строение Тихоокеанского подвижного пояса. Мос­ква, 1965 (спів­авт.); Проблема дрей­фа материков (мобилизма) // Изв. АН СССР. Физика Земли. 1969. № 3; Возможная роль космических факторов в геотектонике // Геотектоника. 1970. № 2.

Літ.: Вдовыкин Г. П., Кропот­кин М. П., Маркин В. А. Петр Николаевич Кро­пот­кин (к 100-летию со дня рожд.) // Земля и Вселенная. 2010. № 3.

В. М. Палій


Покликання на статтю