Демків Орест Теодорович — Енциклопедія Сучасної України

Демків Орест Теодорович

ДЕ́МКІВ Орест Теодорович (27. 04. 1934, с. Дуб’є, нині Бродів. р-ну Львів. обл.) – біолог. Д-р біол. н. (1980), проф. (1997). Закін. Львів. ун-т (1957), де й працював до 1961; відтоді – у Львів. природознав. музеї АН УРСР; від 1964 – в Ін-ті екології Карпат НАНУ (до 1991 Львів. відділ. Ін-ту ботаніки АН УРСР): від 1979 – зав. відділу екоморфогенезу рослин, від 2005 – ст. н. с. Вивчає механізми формотвор. процесів рослин на клітин. та субклітин. рівнях, що дало можливість встановити явища біоелектр. полярності, тропіч. ростових реакцій і корелятив. взаємозв’язків між клітинами.

Пр.: Полярность клеточной проницаемости и ее контроль фитохромом // Биофизика. 1977. Т. 22, № 5 (співавт.); Морфогенез архегониат. К., 1985 (співавт.); Аналитические аспекты дифференцировки. Москва, 1991 (співавт.); Гравічутлива протонема моху – модельний об’єкт космічної біології // КНТ. 1997. Т. 3, № 3/4; Роль кальцію в гравітропізмі протонеми Pohlia nutans (Lindb.) Hedw // Там само. 2000. Т. 8, № 1 (співавт.); Changes of protonemal cell growth related to cytoskeleton organization // Cell Biology International. 2003. № 27 (співавт.)

М. А. Голубець

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
М. А. Голубець . Демків Орест Теодорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21460 (дата звернення: 16.05.2021)