Крохмалюк Юрій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Крохмалюк Юрій Андрійович

КРОХМАЛЮ́К Юрій Андрійович (псевд.: Юрій Тис, Юрій Орест, Б. Коринт, Ю. Тис-Крохмалюк; 27. 10. 1904, м. Краків, нині Польща – 01. 01. 1994, м. Детройт, шт. Мічиґан, США) – письменник, історик. Брат Р. Крохмалюка. Дійс. чл. ВУАН (1955). Закін. г-зію в м. Ста­ніславів (нині Івано-Франківськ, 1922), Віден. політехніку (1928). Служив у польс. армії (1928–31). Працював інж. у Станіславі та Львові. Чл. «Молодої громади» (1930), Фронту нац. єдності (1935). Від 1939 – у Кракові, де заснував вид-во «Юнацька школа»; 1941–43 – інж.-хімік Львів. хім. підпр-ва «Галіколь». 1944–45 вою­вав у складі дивізії «Галичина» (підполковник), брав участь у боях побл. м. Броди (нині Львів. обл.). Від 1947 – у м. Іннсбрук (Австрія), де співпрацював із ж. «Звено»; від 1954 – у Буенос-Айресі: спів­засн. Об'єдн. укр. науковців, лі­тераторів і митців, гол. ред. ж. «Uc­rania Libre» («Вільна Україна»). Від 1961 – у Детройті. Співзасн. Ін-ту укр. культури Америки (очолював його 1961–63), Асоц. діячів укр. культури (1963), гол. ред. ж. «Терем: Проб­леми української культури» (1962–88). Чл. Братства колишніх вояків укр. дивізії УНА, Федерації пись­менників укр. літ-ри, Укр. істор. т-ва. Висвітлював окремі сторінки історії України, зокрема періоду козаччини, а також визв. боротьби під час 2-ї світ. війни. Автор наук.-популяр. праць «Воєн­ний шлях Сагайдачного на Москву 1618 р.: Стратегічно-тактична розвідка» (Л., 1936; 1993), «Бої Хмельницького: Військово-історична студія» (напис. 1939, вид. – Мюнхен, 1954), «La Ba­talla de Pоltava» («Бій під Полтавою», 1960), «Guerra y Libertad: Historia de la Division “Halychyna” (d. u. 1) del Ejército Nacional Ucra­nio (1943–1945)» («Війна і воля: Історія дивізії “Галичина” УНА (1943–45)», 1961; обидві – Буенос-Айрес), «UPA Warfare in Ukra­ine: Strategical, Tactical and Organizational Problems of Uk­ra­inian Resistance in World War II» («Війна УПА в Україні: Стратегічні, тактичні й організаційні про­блеми українського руху опору в 2-й світовій війні», Нью-Йорк, 1972, перекл. англ. мовою В. Душ­ника).

Тв.: Під Львовом плуг відпочивав. Л., 1937; Симфонія землі: Оповідання. Буенос-Айрес, 1951; Шляхами віків: Опо­відання. Вінніпеґ, 1951; Не плач, Рахіле…: Різдвяна містерія-драма. Буенос-Айрес, 1952; Маркіза: Істор. оповідання. Вінніпеґ, 1954; Щоденник національного героя Селепка Лавочки. Буенос-Айрес, 1954; Нью-Йорк, 1982; Л., 1993; Рейд у невідоме: Дивні пригоди знат­ного молодця пана Миколи Претвича: Новелла. Буенос-Айрес, 1956; Жит­тя іншої людини: Повість. Мюнхен, 1958; Конотоп: Істор. повість, оповідання. То­ронто, 1959; К., 2005; Звіздун з Чигирина: Новеля. Буенос-Айрес, 1961; На світанку: Біогр. повість з життя Марка Вовчка. Чікаґо, 1961; К-7: Фантаст. опо­відання. Торонто, 1964; Казка про лицаря Добриню та його сестричку Заба­ву. Торонто; Нью-Йорк. 1970; Вибрані каз­ки. Нью-Йорк, 1971; 1987.

Літ.: Альманах Станиславівської Зем­лі. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торон­то, 1985. Т. 2; Трешневський М., Колісник Р. Інж. Юрій Тис-Крохмалюк // Вісті комба­танта. 1994. Число 1; Ласов­ська-Крук М. В пам'ять Ю. Тис-Крохма­люка // Свобода. 1994, 11 лют.; Слабошпицький М. Юрій Тис – його життя і його книги // Тис Ю. Конотоп: Істор. повість. К., 2005.

П. З. Гуцал


Покликання на статтю