Круглий — Енциклопедія Сучасної України

Круглий

КРУ́ГЛИЙ – острів у північній частині Чорно­го моря, у Миколаївській облас­ті. Лежить між Кінбурнським пів­островом і о-вом Довгий, від­окремлює Ягорлицьку затоку від Тендрівської затоки. Пл. 478 га. Форма та розміри К. змінюються під дією вітрів і мор. хвиль. Скла­дається з піску та черепашнику. Місце відпочинку переліт. птахів (гусей, журавлів, куликів) і гнізду­вання чорноголової чайки, кряч­ки та качки. Входить до складу Чорноморського біосферного за­повідника.

О. П. Андріяш

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. П. Андріяш . Круглий // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2177 (дата звернення: 17.10.2021)