Добровольський Іван Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Добровольський Іван Андрійович

ДОБРОВО́ЛЬСЬКИЙ Іван Андрійович (14. 04. 1916, с. Мар'янівка, нині смт Баранів. р-ну Житомир. обл. – 09. 06. 1996, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – біолог. Д-р біол. н. (1980), проф. (1981). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Криворіз. пед. ін-т (1937), де відтоді й працював: декан ф-ту природознавства (1949–53 та 1965–66), зав. (1953–74 та 1982–84), проф. (1977–94) каф. ботаніки. Вивчав біогеоценоз Криворіжжя, проблеми оптимізації ландшафтів, біол. рекультивації та озеленення Криворіз. залізоруд. басейну.

Пр.: Школа и охрана природы. К., 1965; Ботаника, систематика низших и высших растений: Учеб. К., 1975 (співавт.); Фитологические и фитоценологические исследования в Центральной степи УССР // 8-й съезд Укр. ботан. об-ва: Тезисы докл. (Ивано-Франковск, май 1987). К., 1987; Стан вивчення наземних біогеоценозів в зв'язку з промисловим забрудненням середовища // УБОЖ. 1989. Т. 39, № 1; Культурбиогеоценологическая и адаптивная мелиорация в степной зоне Украины: взаимосвязи, прикладные разработки // Антропоген. воздействия на лес. экосистемы степ. зоны. Дн., 1990.

Літ.: Ситник К. М., Дудка І. О., Шанда В. І., Таран М. А. Іван Андрійович Добровольський (до 80-річчя від дня народж.) // УБОЖ. 1996. Т. 53, № 3.

І. О. Дудка


Покликання на статтю