ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Крути

КРУ́ТИ – проміжна станція Південно-Західної залізниці на лінії Бахмач–Ніжин. Знаходиться побл. с. Пам’ятне Борзнян. р-ну, за 3 км від однойменного села Ніжин. р-ну (оби­два – Черніг. обл.) та за 146 км від Києва. Ст. К. відкрито 1868. У 1-й пол. 1890-х рр. вона стала вузловою: 1891 прокладено лінію до Чернігова, 1894 – до ст. Іч­ня (нині Черніг. обл.). Від 1920-х рр. – проміжна (залізничні колії прокладено до Чернігова та Прилук з Ніжина, а від К. розібрано). 16(29) січня 1918 тут відбувся бій загону юнкерів 1-ї Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького (4 сотні по 150 юнкерів, 20 стар­шин, 18 кулеметів; командир – сот­ник А. Гончаренко) та 1-ї сотні новоствореного студентського куреня (115–130 добровольців – студентів Українського національного університету, Київського університету, гімна­зистів старших класів; командир – сотник Омельченко) з більшовицькими військами (6 тис. червоногвардійців і матросів), які наступали на Київ. Незважаючи на нерівність сил, українській стороні вдалося відбити кілька атак (наступ розпочався бл. 9-ї год. ранку, бій тривав понад 5 год.).

Через небезпеку оточення А. Гончаренко наказав відійти до ешелону, який чекав за 2 км. Юнкери відступали під прикриттям насипу, а у студентської сотні спереду та по­заду була відкрита місцевість. З цієї причини сотник Омельченко вирішив спочатку багнетною атакою відбити супротивника. Оскільки студентам протистояли професійні вояки, сотня зазнала значних втрат. Одна із чот студентської сотні потрапила в полон – відступаючи, вона втратила у сутінках орієнтир і вийшла на станцію, вже зайняту більшовиками. Втрати українців склали бл. 300 вбитих, поранених і полонених (27 юнаків розстріляно). Командування Армії УНР розуміло стратегічну важливість оборони бахмацького напряму, однак унаслідок різних причин не змогло надіслати підкріплення. Зокрема у цей час поблизу залізничної ст. Бобрик (нині Шевченкове Бровар. р-ну Київ. обл.) зна­ходився Гайдамацький кіш Слобідської України під керівництвом С. Петлюри, однак він, отримавши звістку про повстання на заводі «Арсенал» (16–22 січня (29 січня – 4 лютого) 1918) – збройний виступ, організований Київським комітетом більшовицької партії проти УЦР, – вирушив у Київ. 5 березня 1918 Військовим міністерством УНР утворено комі­сію для з’ясування обставин бою під К. До її складу уві­йшов чл. УЦР О. Шульгин, який втратив у цьому бою брата В. Шульгина. Че­рез 2 тижні тіла 28-ми студентів перевезли до Києва та перепоховали на Аскольдовій могилі. На похороні М. Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерів. боротьбі, героями. Того ж року П. Тичина написав вірш «Пам’яті тридцяти».

До теми бою під К. також зверталися інші пись­менники, зокрема Б.-І. Антонич, С. Гординський, О. Лятуринсь­ка, Є. Маланюк, О. Степаненко. Значну кількість картин, гравюр, плакатів створили художники, які мешкали на еміграції. Водночас за межами СРСР вийшло безліч розвідок, які стосувалися бою під К. Рад. історики здійснювали неправдиве висвітлен­ня цих подій. Справжню славу захисникам К. в Україні повернуто після здобуття нею незалежності. 1998 поблизу станції вста­новлено пам’ятний знак, 2006 – меморіал «Пам’яті Героїв Крут», 2008 відкрито музей. Також насипано символічну могилу. Кіль­ка учасників бою були похов. й на тер. с. Крути.

Донині збереглася одна з могил. Село Крути, від якого отримала назву станція, засноване в 1-й пол. 16 ст., Па­м’ятне (підпорядк. Печів. сільській раді) – як пристанційне селище (тривалий час також називалося Крути) водночас із прокладенням залізниці. За переписом населення 2001, у Крутах (пл. 3,39 км2 ) нараховувалося 1330, у Пам’ят­ному – 401 особа. Крутівській сільській раді підпорядковані села Бакланове, Діброви, Поляна. Жителі Крут брали участь у Визвольній війні під проводом Б. Хмельницького. 1866 там було 113 дворів, мешкало 940 осіб, 1897 – відповідно 245 і 1710. Більшовицьку владу вста­новлено остаточно 1920. Під час голодомору 1932–33 померло понад 40 осіб. Від вересня 1941 до вересня 1943 – під нім.-фа­шист. окупацією. На фронтах 2-ї світової війни воювали 739 жит., із них 421 загинув. Нині у Крутах функціонує селекційно-дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва та баштанництва НААНУ. Є загальноосвітня школа, дитсадок; Бу­динок культури, бібліотека; дільнична лікарня. Діє церква архангела Михаїла.

Літ.: Єфремов С. Дорогою ціною // Нова рада. 1918, 20 берез.; Пам’яті юна­ків-героїв, замордованих під Крутами // Вісн. політики, літ-ри й життя. Відень, 1918; Дорошенко Д. Пам’яти тих, що полягли під Крутами // Давній Р. Про Січових Стрільців. Відень, 1921; Зленко П. Крути: Бібліогр. покажч. // Гуртуймося. 1933. Ч. 10; Зарицький В. Крутян­ська подія. Чикаґо, 1972, 2001; Лукасевич Л. Світ­лій пам’яті товаришів по зброї, що загинули в бою під Крутами 29.1.1918 р. Нью-Йорк, 1982; Правдюк О. Крути в літературі і фольклорі (До 75-річчя подвигу Київського студент­ського куреня Січових Стрільців) // НТЕ. 1993. № 1; Герої Крут: Лицарський подвиг юних українців 29 січня 1918 р.: Спогади, статті, відгуки, оцінки. Дрогобич, 1995; Божко О. Крути в документальних свідченнях // КС. 1996. № 2–3; Тинченко Я. Перша укра­їнсько-більшо­вицька війна (грудень 1917 – березень 1918). К., Л., 1996; Бій відлунав…: На відзначення 89-ї роковини трагедії під Крутами. Чг., 2006; Меморіал Пам’яті Героїв Крут. [Чг.], 2009; Крути. Січень 1918 року: Док., мат., дослідж., кіносце­нарій. К., 2010; Бій під Крутами в націо­нальній пам’яті: Зб. док. і мат. К., 2013.

А. І. Шушківський

Рекомендована література

 1. Єфремов С. Дорогою ціною // Нова рада. 1918, 20 берез.;Google Scholar
 2. Пам’яті юна­ків-героїв, замордованих під Крутами // Вісн. політики, літ-ри й життя. Відень, 1918;Google Scholar
 3. Дорошенко Д. Пам’яти тих, що полягли під Крутами // Давній Р. Про Січових Стрільців. Відень, 1921;Google Scholar
 4. Зленко П. Крути: Бібліогр. покажч. // Гуртуймося. 1933. Ч. 10;Google Scholar
 5. Зарицький В. Крутян­ська подія. Чикаґо, 1972, 2001;Google Scholar
 6. Лукасевич Л. Світ­лій пам’яті товаришів по зброї, що загинули в бою під Крутами 29.1.1918 р. Нью-Йорк, 1982;Google Scholar
 7. Правдюк О. Крути в літературі і фольклорі (До 75-річчя подвигу Київського студент­ського куреня Січових Стрільців) // НТЕ. 1993. № 1;Google Scholar
 8. Герої Крут: Лицарський подвиг юних українців 29 січня 1918 р.: Спогади, статті, відгуки, оцінки. Дрогобич, 1995;Google Scholar
 9. Божко О. Крути в документальних свідченнях // КС. 1996. № 2–3;Google Scholar
 10. Тинченко Я. Перша укра­їнсько-більшо­вицька війна (грудень 1917 – березень 1918). К., Л., 1996;Google Scholar
 11. Бій відлунав…: На відзначення 89-ї роковини трагедії під Крутами. Чг., 2006;Google Scholar
 12. Меморіал Пам’яті Героїв Крут. [Чг.], 2009;Google Scholar
 13. Крути. Січень 1918 року: Док., мат., дослідж., кіносце­нарій. К., 2010;Google Scholar
 14. Бій під Крутами в націо­нальній пам’яті: Зб. док. і мат. К., 2013.Google Scholar

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Крути / А. І. Шушківський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-2280

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Населені пункти

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

2280

Схожі статті

Дробишеве
Населені пункти  | Том 8 | 2008
В. М. Тендітний
Жашків
Населені пункти  | Том 9 | 2009
С. І. Горошко
Дорізон
Населені пункти  | Том 8 | 2008
Д. Козлінський, О. Борушенко

Нагору