Бакуменко Валерій Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Бакуменко Валерій Данилович

БАКУ́МЕНКО Валерій Данилович (28. 09. 1945, смт Дергачі, нині місто Харків. обл.) – фахівець у галузі державного управління. Син Данила, брат Олександра Бакуменків. Канд. тех. н. (1975), д-р н. з держ. упр. (2001), проф. (2003). Закін. Київ. політех. ін-т (1968). Працював у Ін-тах кібернетики (1969–71) й електродинаміки (1971–79) АН УРСР (обидва – Київ); 1979–92 – зав. каф. мікропроцесор. засобів і систем й АСК Київ. філії Моск. ін-ту підвищення кваліфікації фахівців і керів. працівників Мінприладу СРСР; 1992 – проректор з навч. і наук. роботи Київ. ін-ту післядиплом. освіти; 1992–94 – держ. експерт, зав. відділу транснац. проблем та екол. безпеки Ради нац. безпеки при Президентові України; 1994–96 – заст. дир. з економіки та вчений секр. Центру розвитку та реконструкції економіки при КМ України; 1996–2006 – нач. упр. координації наук. дослідж., дир. Ін-ту проблем держ. упр. та місц. самоврядування Нац. академії держ. упр. при Президентові України; від 2006 – проректор з наук. роботи Академії муніципал. упр. (усі – Київ). Осн. напрям наук. дослідж. – засади формування держ.-управлін. рішень.

Пр.: Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики. 2000; Сучасні підходи до вирішення проблем Чорнобильської Зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення. 2002 (співавт.); Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми. 2003 (співавт.); Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні. 2005 (співавт.); усі – Київ.

Т. В. Іванова


Покликання на статтю